Sastanak povodom razvijanja CSR indeksa

admin 17. јула 2015. Vesti
featured image

Članice Foruma za odgovorno poslovnje okupile su se u prostorijama Smart kolektiva 17. jula 2015. na konsultativnom sastanku povodom razvijanja novog projekta, prvog nacionalnog  CSR Indeksa . Sastanak je održan sa ciljem da se predstavi značaj i koncept Indeksa, kao i da bi predstavnici kompanija članica Foruma dali svoje mišljenje u pogledu metodologije, procesa indeksiranja i provere rezultata.

CSR Indeks je  zamišljen kao sveobuhvatan okvir za objektivnu procenu, ocenjivanje i rangiranje performanse kompanija u domenu duštvene odgovornosti. On je takođe alat za samoevaluaciju, učenje i unapređivanje CSR praksi.

Razvoj CSR Indeksa podržao je USAID.