Lansirana prva nacionalna platforma za ocenu društvene odgovornosti kompanija

Urednik 9. фебруара 2016. Oznake: Vesti
featured image

Smart kolektiv i Forum za odgovorno poslovanje lansirali su u petak, 29. januara 2016. godine, prvu nacionalnu platformu za ocenu društvene odgovornosti kompanija – CSR Indeks.

U pitanju je online platforma koju će kompanije koristiti za evaluaciju svojih društveno odgovornih praksi, prema unapred definisanim pokazateljima. CSR Indeks je razvijen s ciljem da se prepoznaju, nagrade i promovišu dobre prakse odgovornog poslovanja u Srbiji.

Prvi ciklus indeksiranja biće otvoren za kompanije od marta 2016. godine. Za kompanije će predstavljati priliku da se nađu na prvoj nacionalnoj listi društveno odgovornih kompanija, dobiju sveobuhvatan izveštaj o stanju društvene odgovornosti u svojoj kompaniji i doprinesu stvaranju prve nacionalne statistike koja ukazuje na vezu odgovornog poslovanja sa ekonomskim performansima. Prikupljeni podaci treba da pokažu da je odgovorno poslovanje u bliskoj vezi sa uspehom u poslovanju i tako podstaknu još više kompanija da se pridruže CSR zajednici. Najbolje rangiranim kompanijama u svakoj kategoriji biće dodeljena posebna priznanja na promociji rezultata CSR indeksa u decembru 2016., dok će kompanije koje ostvare više od 70% kriterijuma indeksa biti javno navedene kao društveno odgovorne.

Kako bi upoznali kompanije sa korišćenjem CSR Indeksa, Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv pokrenuli su niz radionica za kompanije. Sesija organizovana u Beogradu, 29. januara bila je prva u nizu od ukupno pet sesija koje će se održati širom Srbije u partnerstvu sa drugim biznis asocijacijama.

„Za kompanije koje već izveštavaju o CSR-u, korišćenje indeksa će biti lakše. Međutim, svesni smo da ovakvo sveobuhvatno izveštavanje za neke kompanije može da bude i teško. Zbog toga ćemo organizovati nekoliko info sesija, kako bismo kompanije upoznali sa metodologijom pre nego što odluče da se prijave za Indeks. S druge strane, verujem da je ovo sjajan alat za CSR početnike i izvrsna prilikada dobiju povratne informacije o tome kako se rangiraju CSR performanse njihovih kompanija“
, rekao je Neven Marinović iz Smart kolektiva.

CSR indeks je razvijen pod pokroviteljstvom projekta „Ka održivijem i inovativnijem civilnom društvu u Srbiji“, pokrenutim u januaru 2014. koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Projekat sarađuje sa biznis zajednicom kako bi se povećala saradnja sa organizacijama civilnog društva i promovisali mehanizmi filantropije i društveno odgovornog poslovanja.