Vesti

Sastanak sa MSP o CSR indeksu

Urednik 6. јула 2016. Vesti
featured image

Beograd, 6. jul 2016. – Danas je održan konsultativni sastanak sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća (MSP) koji su se prijavili za CSR indeks. Predstavnici MSP iz različitih delova Srbije imali su priliku da razgovaraju o procesu indeksiranja, kao i da razjasne sve nedoumice vezane za proces. Sastanak je održan u prostorijama Smart kolektiva.

CSR Indeks Srbija je prva nacionalna platforma za procenu društvene odgovornosti kompanija u Srbiji, a pokrenule su ga Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv uz podršku USAID-a.

 

CSR indeks predstavljen na konferenciji CSR Srbija 2016

Urednik 24. маја 2016. Vesti
featured image

Beograd, 24. maj 2016. – CSR indeks predstavljen je danas na konferenciji CSR Srbija 2016.  O konceptu i prednostima uključivanju na CSR indeks (indeksu odgovornog poslovanja) govorio je Izvršni direktor Foruma i direktor Smart kolektiva, Neven Marinović.

CSR Indeks Srbija je prva nacionalna platforma za procenu društvene odgovornosti kompanija u Srbiji, a pokrenule su ga Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv uz podršku USAID-a.

CSR Indeks zasniva se na metodologiji koja je prilagođena stanju i razvijenosti nacionalne ekonomije. To je metodologija koja omogućava objektivno poređenje performansi kompanija u kontekstu društvene odgovornosti.

Prijavljivanje za CSR indeks i dalje je otvoreno za zainteresovane kompanije.

Više o prednostima priključivanje CSR indeksu možete saznati ovde. Elektronsku brošuru o CSR indeksu možete da preuzmete ovde.

CSR Srbija je konferencija o društvenoj odgovornosti koju organizuje Color Press Group.  Ove godine tema konferencije je Izazovi korporativne društvene odgovornosti: Iskustva najboljih.

CSR Indeks predstavljen na FOP radnom doručku u Telenoru

Urednik 18. маја 2016. Vesti
featured image

Beograd, 18. maj 2016.Forum za odgovorno poslovanje, Telenor i Beogradski centar za ljudska prava organizovali su radni doručak na temu Biznis i ljudska prava.

Preko 40 predstavika države, biznisa, nevladinog sektora i medija okupilo se u prostorijama Telenora da diskutuju o dobrim poslovnim praksama u Srbiji koje se tiču ljudskih prava, i kako poslovni sektor može da podstakne dalji razvoj postojećeg zaknskog okvira o standardima zaštite ljudskih prava.

Na radnom doručku, Izvršni direktor Foruma za odgovorno poslovanje i Direktor Smart kolektiva, Neven Marinović, predstavio je CSR indeks sa naglaskom na  indikatore indeksa koje imaju snažnu vezu sa ostvarivanjem ljudskih prava. Pored gospodina Marinovića, govornici na radnom doručku bili su Srđan Majstorović, Zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije, Marija Vujanić, članica Upravnog odbora Foruma za odgovrno poslovanje i Direktorka korporativnih komunikacija i spoljnih poslova kompanije Telenor i Jovana Stopić iz Beogradskog centra za ljudska prava kao moderator.

Javni poziv za indeksiranje

Urednik 6. априла 2016. Vesti
featured image

INDEKS ODGOVORNOG POSLOVANJA (CSR INDEKS)

JAVNI POZIV

kompanijama za uključivanje na listu Indeksa odgovornog poslovanja (CSR Indeks) – prve nacionalne platforme za procenu društveno odgovornog poslovanja.

Rokovi:

30. april za pismo zainteresovanosti za učeće;

31. jul 2016. za popunjavanje upitnika.

CSR Indeks je alat kojim se prepoznaju, nagrađuju i promovišu dobre poslovne prakse, i po prvi put, kroz niz objektivnih pokazatelja odgovornog poslovanja identifikuju one kompanije koje posluju u skladu sa principima održivosti, gradeći zdrave osnove za pametan i inkluzivan privredni rast i razvoj našeg društva.


CSR Indeks je jedina metodologija u Srbiji koja omogućava objekivno poređenje učinka i uticaja koje kompanije ostvaruju na društvo kroz svoje poslovanje. To je elektronska, automatska platforma koja se sastoji od preko 100 indikatora podeljenih u 5 kategorija: korporativno upravljanje, lokalna zajednica, radno okruženje, tržište i životna sredina. Indikatori su operacionalizovani objektivnim pokazateljima o kojima kompanije izveštavaju u obliku da/ne odgovora.

Kompanije koje ispune kriterijume Indeksa sa 70% uspešnosti biće uključene na Indeks društvene odgovornosti i potvrditi da se nalaze među liderima društveno odgovornog poslovanja. Ulazak na listu Indeksa odgovornog poslovanja kompanijama donosi brojne prednosti:

  • Poboljšanje reputacije i lojalnosti korporativnom brendu;
  • Prepoznatljivost na tržištu i među relevantnim akterima kao kompanije koja odgovorno postupa prema svojim zaposlenima, životnoj sredini, potrošačima i poslovnim partnerima;
  • Priliku za samoevaluaciju i unapređenje poslovnih procesa, a samim tim i smanjenje rizika koje nosi savremeno poslovanje.

Projekat realizuju Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku USAID-a. Inicijativu su podržali Privredna komora Srbije, Globalni dogovor UN u Srbiji, Unija poslodavaca Srbije i Udruženje poslovnih žena Srbije.

 

Uslovi učešća:

Poziv je otvoren za kompanije koje ostvajuju pozitivan poslovni rezultat. Kompanije koje posluju sa gubitkom ne mogu se kvalifikovati za ulazak na listu Indeksa društveno odgovornog poslovanja. Kao dokaz ispunjenosti ovog uslova, uz Prijavni formular prilaže se statistički, ili finalni godišnji finansijski izveštaj.

Preduzeća koja imaju manje od 10 zaposlenih, takođe se ne mogu kvalifikovati za ulazak na listu.

Prilikom prijave kompanije prilažu Izjavu kojom garantuju za tačnost podataka koje budu unosile u Upitnik Indeksa. Izjava treba da bude overena i potpisana od strane ovlašćenog lica.

Za proveru tačnosti ispunjenosti pokazatelja Indeksa zadužena je Komisija, kojoj će na zahtev kompanija pružiti na uvid dokaze za ispunjenost pojedinih nasumično izabranih indikatora. Kompanija može biti diskvalifikovana sa liste Indeksa, ukoliko Komisija utvrdi nepravilnosti prilikom popunjavanja Upitnika, i davanje netačnih tvrdnji u cilju prikupljanja većeg broja poena. Administrator konkursa se obavezuje na čuvanje tajnosti podataka koje kompanije dostavljaju prilikom popunjavanja upitnika.

Mesto na rang listi pojedinačne kompanije ne komunicira se javno. Kompanija ima uvid u svoje mesto na rang listi, dok je javno dostupna lista svih kompanija koje su ispunile kriterijume po abecednom redu. Učešće u Indeksu odgovornog poslovanja se ne naplaćuje.

Kompanije koje ostvare visok rang na Indeksu imaće mogućnost da prođu kroz program CSR sertifikacije koji sprovodi NALED. Kvalifikovanje za CSR sertifikat biće olakšano nakon popunjavanja upitnika CSR Indeksa. Više informacija možete pronaći na sledećem linku: CSR CERTIFIKACIJA.

 

Proces indeksiranja:

Detaljnije informacije o procesu indeksiranja možete naći u brošuri na linku Brošura.

 

Prijava:

Prijavljivanje za proces indeksiranja otvoreno je od marta 2016. i vrši se elektronskim putem na sledećem linku: PRIJAVNI FORMULAR.

Rok za popunjavanje upitnika je 31. jul 2016. Potrebno je da sve zainteresovane kompanije pošalju e-mejl o zainteresovanosti najkasnije do 30. aprila 2016. na adresu: Kancelarija@odgovornoposlovanje.rs

 

Kontakt:

Za sve dodatne informacije možete pogledati sajt: http://csr-index.rs/ ili se obratiti kancelariji Foruma za odgovorno poslovanje na adresu:Kancelarija@odgovornoposlovanje.rs ili telefon: +381 (0)11 2659 700

Prva verzija upitnika CSR Indeksa

Urednik 29. августа 2015. Vesti
featured image

Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv uz podršku USAID-a razvili su i pokrenuli prvu verziju nacionalnog CSR Indeksa koji će nakon opsežnog testiranja i konsultacija sa predstavnicima poslovnog sektora, biti javno promovisan u decembru 2015. godine.

CSR Indeks Srbija je alat kojim se prepoznaju, nagrađuju i promovišu dobre prakse poslovanja u Srbiji koje su u skladu sa principima održivosti, i jedina je metodologija koja omogućava objektivno poređenje performansi kompanija u kontekstu društvene odgovornosti.

CSR indeks zasniva se na metodologiji koja je u potpunosti prilagođena stanju i razvijenosti nacionalne ekonomije, a osmišljena je na osnovu: najboljih svetskih metodologija, analize indikatora društveno odgovornog poslovanja zemalja u razvoju,saradnje sa partnerima iz zemalja Evropske Unije, iskustva lidera najboljih srpskih kompanija u oblasti društveno odgovornog poslovanja, članica Foruma za odgovorno poslovanje koje se ovom temom bave već dugi niz godina i dobro poznaju specifičnosti i domaće uslove za praktikovanje CSR – a.

Proces je koordinisan od strane Smart kolektiva,  organizacije koja je inicijator, pokretač i implementator prvog strateškog programa za razvoj CSR – a u Republici Srbiji, i poseduje stručni i logistički kapacitet u ovoj oblasti.

Sastanak povodom razvijanja CSR indeksa

admin 17. јула 2015. Vesti
featured image

Članice Foruma za odgovorno poslovnje okupile su se u prostorijama Smart kolektiva 17. jula 2015. na konsultativnom sastanku povodom razvijanja novog projekta, prvog nacionalnog  CSR Indeksa . Sastanak je održan sa ciljem da se predstavi značaj i koncept Indeksa, kao i da bi predstavnici kompanija članica Foruma dali svoje mišljenje u pogledu metodologije, procesa indeksiranja i provere rezultata.

CSR Indeks je  zamišljen kao sveobuhvatan okvir za objektivnu procenu, ocenjivanje i rangiranje performanse kompanija u domenu duštvene odgovornosti. On je takođe alat za samoevaluaciju, učenje i unapređivanje CSR praksi.

Razvoj CSR Indeksa podržao je USAID.

Razmena iskustava sa kolegama iz Hrvatske

Urednik 9. јула 2015. Vesti
featured image

U cilju razmene iskustava povodom razvoja nacionalnog CSR indeksa, tim Smart kolektiva susreo se sa kolegama iz Hrvatske koji već dugi niz godina organizuju takmičenje za DOP Indeks Hrvatska.

Na sastanku je bilo reči o brojnim izazovima prilikom lansiranja indeksa i iskustvima hrvatskih kolega prilikom sprovođenja projekta godišnjeg Indeksa DOP-a. Sastanku su prisustvovale  Mirjana Matešić iz Hrvatkog poslovnog saveta za održivi razvoj i Dijana Varlec iz Hrvatske gospodarske komore.