• CSR-home-1

CSR INDEKS 2015/2016

Proglašena prva nacionalna CSR indeks lista

U okviru godišnje konferencije o ldruštveno odgovornom poslovanju, CSR Forum, objavljena je prva nacionalna lista društveno odgovornih kompanija u Srbiji. Na CSR indeks listu plasirale su se kompanije koje su zadovoljile 70% ispunjenosti indikatora. Svaka kompanija dobila je svoj izveštaj o ostvarenim rezultatima, uvid u svoje mesto na rang listi i poređenje sa prosekom CSR Indeksa. Rang lista sa rezultatima se ne objavljuje javno.

crs-index

Proglašenje CSR indeks liste, CSR Forum 2016

Kompanije koje su se plasirale na CSR indeks listu, u prvom ciklusu indeksiranja su:

Velika preduzeća:

Srednja preduzeća:

Mala preduzeća: