• CSR index header 3

Ciklus indeksiranja

Proces uključivanja kompanije na listu CSR Indeksa sastaji se
iz nekoliko koraka:

Prijava kompanije i provera incijalnih kriterijuma  za učešće
Popunjavanje upitnika
Preliminarni rezultati
Provera ispunjenosti indikatora
Dobijanje finalnih rezultata i objavljivanje godišnjih priznanja 

 

Prijavljivanje kompanija biće otvoreno od marta do jula 2016.

Saznajte više


CSR INDEKS

  • smartKolektiv

    Smart kolektiv

  • fop

    Forum za odgovorno poslovanje

  • usaid

    USAID