• CSR index header 3


Preduslov za ulazak na listu

Ekonomski pokazatelji u prethodnoj godini:

Kako bi se kvalifikovala za ulazak na CSR Indeks potrebno je da kompanija dostavi prijavni formular i finansijske izveštaje za prethodnu godinu. Preduzeća koja posluju sa gubitkom i preduzeća sa manje od 10 zaposlenih ne mogu se kvalifikovati za ulazak na CSR indeks.


 

Ukoliko je vaša kompanija zainteresovana za učešće u CSR Indeksu, molimo vas popunite prijavni formular. Nakon provere ispunjenosti inicijalnih kriterijuma za ulazak na listu, dobićete šifru za pristup upitniku.

Saznajte više i prijavite se