• CSR index header 3

CSR Indeks Srbija je alat kojim se prepoznaju, nagrađuju i promovišu dobre prakse poslovanja u Srbiji koje su u skladu sa principima održivosti, a pokrenuli su ga Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv uz podršku USAID-a.

 

šta kompanija dobija?

PRIZNANJE ZA LIDERSTVO U CSR-U


Kompanije koje dosegnu nivo ispunjenosti kriterijuma od 70%, ulaze na listu društveno odgovornih kompanija u Srbiji, što im pruža mogućnost da na tržištu budu prepoznate kao društveno odgovorne. Sve kompanije koje ispune uslov dobijaju priznanje da se nalaze na listi CSR Indeksa.

PRILIKA ZA EVALUACIJU I UNAPREĐENJE CSR-A

Kompanija dobija objektivnu procenu gde se nalazi u odnosu na očekivanja i svetske standarde, mogućnost poređnja sa ostalim društveno odgovornim kompanijama u Srbiji. Sve kompanije dobijaju detaljan izveštaj sa informacijama o nivou ispunjenosti indiktora, ostvarenim poenima, performansi u različitim kategorijama i svom mestu na rang listi, ali bez mogućnosti uvida u rang i broj poena drugih kompanija. Popunjavajući upitnik, kompanija ima priliku da prikupi sve informacija o CSR – u, sa različitih biznis funkcija na sistematičan način. To je prilika za kompanije da bolje razumeju svoje politike, procedure, prakse i inicijative. Pristupanje Indeksu pruža trenutni feedback, online generisani izveštaj na osnovu koga postaju vidljive oblasti od interesa i prostor za napredovanje. Ovaj izveštaj ukazuje na nedostatke i rešenja, i pruža osnovu za komunikaciju i planiranje.

PREPOZAVANJE I NAGRAĐIVANJE DOBRIH PRAKSI

Pored priznanja za sve kompanije koje su uspele da se uključe na listu CSR Indeksa, one koje su ostvarile najviši rang dobijaju posebna godišnja priznanja CSR Indeksa.

CSR INDEKS

  • smartKolektiv
  • fop
  • usaid