• CSR index header 3

 

CSR Indeks Srbija je alat kojim se prepoznaju, nagrađuju i promovišu dobre prakse poslovanja u Srbiji koje su u skladu sa principima održivosti, a pokrenuli su ga Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv uz podršku USAID-a.

Metodologija

  • metodologija-line
  • prednosti-line
  • proces-line
  • prijava-line

 

CSR Indeks zasniva se na metodologiji koja je u potpunosti prilagođena stanju i razvijenosti nacionalne ekonomije, a osmišljena je na osnovu:

– najboljih svetskih metodologija,

– analize indikatora društveno odgovornog poslovanja zemalja u razvoju,

– saradnje sa partnerima iz zemalja Evropske Unije

– iskustva lidera najboljih srpskih kompanija u oblasti društveno odgovornog poslovanja, članica Foruma za odgovorno poslovanje koje se ovom temom bave već dugi niz godina i dobro poznaju specifičnosti i domaće uslove za praktikovanje CSR – a.

Proces je koordinisan od strane Smart kolektiva,  organizacije koja je inicijator, pokretač i implementator prvog strateškog programa za razvoj CSR – a u Republici Srbiji, i poseduje stručni i logistički kapacitet u ovoj oblasti.

CSR Indeks je jedina metodologija koja omogućava objekivno poređenje performansi kompanija u kontekstu društvene odgovornosti. Online alat se sastoji od preko 100 indikatora koji su podeljeni u 5 kategorija:  korporativno upravljanje, lokalna zajednica, radno okruženje, tržište i životna sredina. Indikatori su operacionalizovani objektivnim pokazateljima o kojima kompanije izveštavaju u obliku da/ne odgovora, što smanjuje mogućnost greške i subjektivnosti.