• CSR index header 3

 

PRISTUP UPITNIKU – REGISTROVANI KORISNICI:

Online alatu u okviru CSR Indeksa možete pristupiti koristeći korisničko ime i šifru koju ste dobili prilikom registracije nakon što je utvrđeno da kompanija ispunjava inicijalne kriterijume.

Ukoliko imate korisničko ime i šifru nastavite ovde.


REGISTRACIJA:

Ukoliko je vaša kompanija zainteresovana za učešće u CSR Indeksu, molimo vas popunite prijavni formular na OVOM LINKU.

Nakon provere ispunjenosti inicijalnih kriterijuma za ulazak na listu, dobićete šifru za pristup upitniku.

 
Izjava o odgovornosti za tačnost podataka

Uz popunjen Prijavni formular potrebno je dostaviti i Izjavu o odgovornosti za tačnost podataka. Predlog obrasca za Izjavu možete preuzeti OVDE.