• CSR-home

česta pitanja i odgovori

Na ovoj stranici pronaći ćete najčešće postavljana pitanja i odgovore na njih.

Ukoliko niste pronašli odgovor ili i dalje imate nedoumice, možete nas kontaktirati putem mejla na adresu: kancelarija@odgovornoposlovanje.rs.

Ne, učešće je potpuno besplatno. Jedini resursi koji su vam potrebni su vreme i posvećenost zaposlenih uključenih u proces popunjavanja upitnika.
Upitnik je kompleksan, a vreme za njegovo popunjavanje individualno je i zavisiće od iskustva kompanije u izveštavanju o društveno odgovonom poslovanju. Potrebno vreme će varirati, u zavisnosti od toga da li već izveštavate o CSR – u, koliko su vam dostupni traženi podaci i dokumentacija, koliko ljudi je uključeno u prikupljanje podataka, i koliko vremena dnevno možete da izdvojite za rad na popunjavanju upitnika.

Softver omogućava proveru trenutnog statusa popunjenosti upitnika, tako da ćete moći u svakom trenutku da znate koji procenat upitnika je popunjen, i na osnovu toga procenite koliko vam je još vremena potrebno da ga završite.

Na prvom mestu, kompanija garantuje za tačnost unetih podataka prilikom popunjavanja upitnika. Takođe, za proveru tačnosti podataka zadužena je Komisija CSR indeksa koju čine priznati profesionalci u oblasti društveno odgovornog poslovanja. Provera podrazumeva jednodnevnu posetu komisije prilikom koje će vas zamoliti da pružite na uvid dokaze o ispunjenosti indikatora koje ste naveli kao referencu ili koje niste uplodovali zbog politika privatnosti.
Ne, pozicije pojedinačnih kompanija neće biti javno objavljivane. Izveštaj o ostvarenom broju poena i mestu na rang listi dobija svaka kompanija pojedinačno, bez mogućnosti uvida u rezultate drugih kompanija.  Sve kompanije koje zadovolje 70% kriterijuma indeksa ulaze na listu CSR Indeksa.