UKLJUČIVANJE NA CSR INDEKS?

CSR INDEKS: Značaj

 • metodologija-line
 • prednosti-line
 • proces-line
 • prijava-line
 • CSR liderstvo:

  Nađite se na prvoj nacionalnoj listi društveno odgovornih kompanija!
  Sve kompanije koje ispunjavaju 70% od ukupnog broja poena ulaze na listing društveno odgovornih kompanija u Srbiji. Sve kompanije koje ispune uslov dobijaju potvrdu/priznanje da se nalaze na listi CSR Indeksa.

 • Samoevaluacija i učenje:

  Iskoristite priliku da dobijete sveobuhvatan izveštaj o stanju CSR-a u svojoj kompaniji!
  Sve kompanije dobijaju detaljan izveštaj sa informacijama o ostvarenim poenima i ostvarenom mestu na rang listi.

 • Promocija dobrih praksi:

  Najbolje rangiranim kompanijama biće dodeljena posebna priznanja!
  Kompanije koje su ostvarile najviši rang u ukupnom bodovanju i u pojedinim oblastima dobijaju posebna godišnja priznanja CSR Indeksa.

 • Nacionalna statistika:

  Učestvujte u kreiranju nacionalne statistike koja ukazuje na vezu CSR-a sa ekonomskim performansama!
  Kvantitativni podaci prikupljeni ovom prilikom, biče korišćeni za poređenje pokazatelja karakterističnih za društveno odgovorne kompanije i proseka na nivou nacionalne ekonomije sa ciljem ukazivanja na prednosti implementacije CSR-a za poslovanje.


 

Registracija

Registrujte se OVDE.


Poslednje vesti

Partneri

Partneri